Lärarutbildning vid Örebro universitet

Snabbspår för lärare och förskollärare med utländsk lärarutbildning (distans)

Bild av två leende deltagare som läser något tillsammans

Utbildningen "Att arbeta i svensk skola och förskola" är ett snabbspår för lärare och förskollärare med lärarutbildning från ett land utanför EU. Det är en statlig satsning som vänder sig till dem som är arabisktalande, arbetssökande och inskrivna på Arbetsförmedlingen.

Nästa kurs startar
28 november. Länk till ansökan publiceras här
vecka 34.

Du får gärna kontakta oss om du har frågor!
This is an email address

Snabbspåret ger under 26 veckor en introduktion till svenska skolans och förskolans uppdrag och ges i samarbete med Arbetsförmedlingen.

Kursen ger inte högskolepoäng eller legitimation. Målet på lång sikt är att fler ska erhålla svensk lärarlegitimation.

Utbildningen sker på distans med start och avslutning fysiskt på plats på Örebro universitet och distansstudier däremellan. Studierna sker på heltid det vill säga 40 timmar / vecka.

Kursens upplägg

Utbildningen sker till största delen på distans. Vid kursstart och kursavslutning träffas alla deltagare och lärare på Örebro universitet. Arbetsförmedlingen betalar för resa och hotell för deltagarna.

Studierna sker på heltid det vill säga 40 timmar/vecka. 

Måndagar och tisdagar sker teoretiska studier online via verktyget Zoom. Övriga dagar läser deltagarna svenska och gör praktik i sin hemkommun. De veckor som deltagarna inte har praktik fylls i stället med teoretiska distansstudier. 

Kursinnehåll

Kursen ger kunskap om styrning av svensk skola och förskola, utbildningssystem, barns och elevers lärande, värdegrundsfrågor och pedagogiskt ledarskap.

Dessutom kommer alla deltagare att delta i arbetsplatsförlagt lärande, APL (praktik) i en förskola eller skola i sin hemkommun. Universitetet ordnar med en praktikplats. Deltagarna läser också svenska i sin hemkommun en dag i veckan.

Alla deltagare erbjuds också att få studievägledning både i grupp och enskilt med våra studievägledare på universitetet för att få kännedom om vägar mot en svensk lärarlegitimation.

Kursdatum

Kursen som ges nu började måndag 9 maj 2022 och avslutas onsdag 21 december, 2022.  Det är sommaruppehåll 4 juli - 12 augusti och då läser deltagarna svenska på heltid. 

Nästa kursomgång börjar 28 november 2022 och avslutas juni 2023.

Vem kan söka kursen? 

Man är behörig att söka kursen om man:

  • är inskriven som arbetssökande på Arbetsförmedlingen.
  • har en utländsk förskollärarexamen eller lärarexamen eller en kandidatexamen inom ett undervisningsämne i svensk skola.
  • har ett examensbevis på originalspråk och översatt till svenska eller engelska.
  • är arabisktalande i tal och skrift.
  • kan kommunicera på svenska.
  • uppvisar ambition att arbeta i svenska skola/förskola.

Om det är fler behöriga sökande än platser kommer de med högst nivå av svenska att prioriteras.

Hur söker man kursen?

Börja med att titta på filmen om kursen! Nästan alla frågor besvaras där.

Ansökan till nästa kurs (kursstart november 2022) är öppen 22 augusti -  5 september 2022.

Ansökan görs via en digital blankett som publiceras på denna webbplats under tiden det går att söka. I den digitala anmälan ska dokumenten som listas nedan laddas upp (OBS! dokumenten ska vara i pdf-format). Du kan inte söka kursen via e-post. 

1. Kopia av examensbevis/diplom på originalspråk och översatt till svenska eller engelska.
2. Ämnesförteckning (Transcript/Grade sheet) från universitetet på originalspråk och översatt till svenska eller engelska.
3. Senaste betyg från SFI eller Svenska som andraspråk.
4. Bedömning från UHR (om det finns).

Du når oss lättast på e-post: This is an email address

Telefon: 019-30 30 00 (vxl)

Marie Holm, samordnare

Malin Kronqvist Håård, kursansvarig

Tafida Malek Hassan, kurslärare

Layla Abou Tacca, kurslärare

Anna Johnsson, administratör, direkt 019-301242

Malmö universitet erbjuder ett Snabbspår för lärare och förskollärare som ges på svenska med start hösten 2022. Läs mer på deras hemsida. 

Informationsmaterial

Här finns en film på arabiska med en tvåspråkig power point på svenska och arabiska. 

Powerpoint-presentationen finns också som pdf-fil om du hellre vill läsa själv.