Lärarutbildning vid Örebro universitet

Snabbspår för nyanlända lärare och förskollärare med utländsk lärarexamen, distans

Bild

Snabbspår för lärare och förskollärare är en statlig satsning som riktar sig till arabisktalande som har en lärarexamen från ett land utanför EU. Utbildningen vänder sig till den som är arbetssökande och inskriven på Arbetsförmedlingen.

Snabbspåret ger under 26 veckor introduktion till arbete i svenska förskola och skola och ges i samarbete med Arbetsförmedlingen. Målet på lång sikt är att fler ska erhålla svensk lärarlegitimation.

Utbildningen sker på distans med cirka fem träffar på Örebro universitet och distansstudier däremellan. P. g. a. Covid-19 kan antalet fysiska träffar på campus komma att ändras.
Vi återkommer med information kring detta. 

Måndagar och tisdagar sker teoretiska studier. Övriga dagar varvas studier i svenska med praktik i hemkommunen.  De veckor som inte innehåller praktik fylls istället med teoretiska distansstudier. 

Kursinnehåll

  • Kunskap om styrning av svensk skola och förskola, utbildningssystem, barns och elevers lärande, värdegrundsfrågor och pedagogiskt ledarskap.
  • Arbetsplatsförlagt lärande i förskola/skola varvat med studier i svenska.
  • Studievägledning som visar vägar mot en svensk lärarlegitimation.

Kursdatum

En ny kursomgång planeras att starta 30 november 2020. 

Ansökan

Ansökningstiden för nästa omgång är 31 augusti - 11 september. Kontakta Annicka Carlsson på Arbetsförmedlingen om du är intresserad av att söka: This is an email address.

Observera att du kan söka en plats först när Arbetsförmedlingen sagt ja. 

Har du frågor gällande utbildningens innehåll kan du mejla This is an email address på svenska eller på arabiska.

Kontakt

Du når oss lättast på e-post: This is an email address

Telefon: 019-30 30 00 (vxl)

Marie Holm, samordnare

Malin Kronqvist Håård, kursansvarig

Tafida Kayaci, kurslärare

Layla Abou Tacca, kurslärare

Erika Qvist, kursadministratör