Lärarutbildning vid Örebro universitet

Snabbspår för lärare och förskollärare med utländsk lärarexamen, distans

Bild

Snabbspår för lärare och förskollärare är en statlig satsning som riktar sig till arabisktalande som har en lärarexamen från ett land utanför EU. Utbildningen vänder sig till den som är arbetssökande och inskriven på Arbetsförmedlingen.

Nästa kursstart blir i slutet av november. Exakt datum och information om anmälningsperiod publiceras så snart datum är beslutat. Om du vill bli kontaktad när anmälan öppnar kan du skicka ett mejl till oss This is an email address

 

Snabbspåret ger under 26 veckor introduktion till arbete i svenska skola och förskola och ges i samarbete med Arbetsförmedlingen. Kursen ger inga högskolepoäng. Målet på lång sikt är att fler ska erhålla svensk lärarlegitimation.

Utbildningen sker på distans med cirka fem träffar på Örebro universitet och distansstudier däremellan. På grund av Covid-19  är fysiska träffar på campus inställda tillsvidare.

Måndagar och tisdagar sker teoretiska studier. Övriga dagar varvas studier i svenska med praktik i hemkommunen.  De veckor som inte innehåller praktik fylls istället med teoretiska distansstudier. 

Kursinnehåll

  • Kunskap om styrning av svensk skola och förskola, utbildningssystem, barns och elevers lärande, värdegrundsfrågor och pedagogiskt ledarskap.
  • Arbetsplatsförlagt lärande i förskola/skola varvat med studier i svenska.
  • Studievägledning som visar vägar mot en svensk lärarlegitimation.

Kursdatum

En kurs pågår just nu och vi planerar för ytterligare en kurs med start i november. Ansökan till nästa kurs öppnar efter sommaren. Vill du bli kontaktad när det går att söka nästa kurs kan du skicka ett mejl till vår funktionsadress This is an email address

Vem kan söka kursen?

Du är behörig att söka kursen om du:
1. Är inskriven som arbetssökande på Arbetsförmedlingen,
2. Har en utländsk förskollärarexamen eller lärarexamen,
3. Eller en kandidatexamen inom ett undervisningsämne i svensk skola, 
4. Har ett examensbevis på originalspråk och översatt till svenska eller engelska.
5. Är arabisktalande i tal och skrift,
6. Kan kommunicera på svenska,
7. Uppvisa ambition att arbeta i svenska skola/förskola,

Om det är fler behöriga sökande än platser kommer de med högst nivå av svenska att prioriteras. 

Ansökan

Ansökan till vårens kurs är öppen 4-19 mars. 

Ansökan görs digitalt och du ska i den ladda upp dokumenten som listas nedan.
(Förbered gärna din ansökan genom att scanna de dokument som behövs och omvandla till pdf-fil.)

1. Kopia av Examensbevis/Diplom på originalspråk och översatt till svenska eller engelska.
2. Ämnesförteckning (Transcript) från universitetet på originalspråk och översatt till svenska eller engelska.
3. Senaste betyg i svenska.

Om du har en bedömning från UHR så ska du skicka den också. 

Har du frågor gällande utbildningens innehåll kan du mejla This is an email address på svenska eller arabiska.

Inte arabisktalande?

Malmö universitet börjar ett Snabbspår för lärare och förskollärare i slutet av april som ges på svenska. Läs mer på deras hemsida.

Kontakt

Du når oss lättast på e-post: This is an email address

Telefon: 019-30 30 00 (vxl)

Marie Holm, samordnare

Malin Kronqvist Håård, kursansvarig

Tafida Kayaci, kurslärare

Layla Abou Tacca, kurslärare

Erika Qvist, kursadministratör