Lärarutbildning vid Örebro universitet

Snabbspår för lärare och förskollärare med utländsk lärarexamen, distans

Bild

Snabbspår för lärare och förskollärare är en statlig satsning som riktar sig till arabisktalande som har en lärarexamen från ett land utanför EU. Utbildningen vänder sig till den som är arbetssökande och inskriven på Arbetsförmedlingen.

Nästa kurs börjar 29 november. Anmälan öppnar 1 september och stänger 16 september kl. 24.00. Länk till anmälan publiceras på denna webbplats när det går att söka. Länk till anmälan.

 

Snabbspåret ger under 26 veckors introduktion till arbete i svenska skola och förskola och ges i samarbete med Arbetsförmedlingen. Kursen ger inga högskolepoäng. Målet på lång sikt är att fler ska erhålla svensk lärarlegitimation.

Utbildningen sker på distans med cirka tre träffar på Örebro universitet och distansstudier däremellan. Studierna sker på heltid d v s 40 timmar/vecka. På grund av Covid-19  är det ännu inte klart när fysiska träffar på campus kan återupptas.

Måndagar och tisdagar sker teoretiska studier. Övriga dagar varvas studier i svenska med praktik i hemkommunen.  De veckor som inte innehåller praktik fylls istället med teoretiska distansstudier. 

Kursinnehåll

  • Kunskap om styrning av svensk skola och förskola, utbildningssystem, barns och elevers lärande, värdegrundsfrågor och pedagogiskt ledarskap.
  • Arbetsplatsförlagt lärande i förskola/skola varvat med studier i svenska.
  • Studievägledning som visar vägar mot en svensk lärarlegitimation.

Kursdatum

Nästa kurs startar 29 november 2021 och avslutas 7 juni 2022. 

Vem kan söka kursen?

Du är behörig att söka kursen om du:
1. Är inskriven som arbetssökande på Arbetsförmedlingen,
2. Har en utländsk förskollärarexamen eller lärarexamen,
3. Eller en kandidatexamen inom ett undervisningsämne i svensk skola, 
4. Har ett examensbevis på originalspråk och översatt till svenska eller engelska.
5. Är arabisktalande i tal och skrift,
6. Kan kommunicera på svenska,
7. Uppvisa ambition att arbeta i svenska skola/förskola,

Om det är fler behöriga sökande än platser kommer de med högst nivå av svenska att prioriteras. 

Hur söker man kursen?

Ansökan till höstens kurs öppnar 1 september och stänger 16 september. 

Ansökan görs via en digital blankett som publiceras på denna webbplats under tiden det går att söka. Du ska i den digitala anmälan ladda upp dokumenten som listas nedan. Observera att alla dokument skall laddas upp i anmälan som pdf-fil. Du kan inte söka kursen via e-post.

1. Kopia av Examensbevis/Diplom på originalspråk och översatt till svenska eller engelska.
2. Ämnesförteckning (Transcript) från universitetet på originalspråk och översatt till svenska eller engelska.
3. Senaste betyg från SFI eller Svenska som andraspråk.
4. Om du har en bedömning från UHR så ska du skicka den också. 

Har du frågor gällande utbildningens innehåll kan du mejla This is an email address på svenska eller arabiska.

Inte arabisktalande?

Malmö universitet börjar ett Snabbspår för lärare och förskollärare i höst som ges på svenska. Läs mer på deras hemsida.

Kontakt

Du når oss lättast på e-post: This is an email address

Telefon: 019-30 30 00 (vxl)

Marie Holm, samordnare

Malin Kronqvist Håård, kursansvarig

Tafida Kayaci, kurslärare

Layla Abou Tacca, kurslärare

Erika Qvist, kursadministratör