Lärarutbildning vid Örebro universitet

Baraa från Syrien har tagit sin examen

Baraa Chibli

Våga fråga när du inte förstår, lär dig det svenska skolsystemet och gör ditt bästa!
Det är tre råd som Baraa Chibli vill dela med sig av till blivande ULV-studenter när han nu har avslutat sina studier.

Baraa Chibli tog sin examen i februari och väntar nu på att få sin lärarlegitimation från Skolverket. Innan han flyttade till Örebro jobbade han i Olofströms kommun som resurs inom skolan. Det var också i Olofström som han läste svenska som andra språk på Komvux när han kom till Sverige från Syrien i slutet av 2014.

– Jag har jobbat som lärare i matematik i tolv år i Kuwait och två år som resurs på universitet. Så när jag kom till Sverige var det självklart för mig att bli lärare även här. Jag har alltid vetat att jag vill bli lärare, berättar Baraa.

Mer information om ULV behövs

Baraa menar att det var svårt att hitta information om ULV. Han önskar att det fanns mer information och att fler i hans situation visste om denna möjlighet till en svensk lärarlegitimation. Baraa fick själv tips om utbildningen av en kompis. Det är han väldigt glad för idag.

Dock upplever Baraa att det är stora skillnader mellan de olika skolsystemen. I Kuwait är det nästan bara lärarledda lektioner och eleverna har väldigt lite – eller inget – inflytande över undervisningen.

– Här i Sverige är det nästan tvärtom! Eleverna får verkligen komma till tals och ibland även leda delar av lektionen. Det ser jag som den största skillnaden, säger Baraa.

Kunskap om svenska skolsystemet är centralt

Baraa har skaffat sig kunskap om det svenska skolsystemet på flera olika sätt. Han har dels arbetat inom skolan och har därför egen erfarenhet, dels pratat med vänner och bekanta för att skapa sig en bättre uppfattning.

– Det är väldigt viktigt att lära sig om det svenska skolsystemet. Denna kunskap är extra viktig för oss som gått i skola och utbildat oss i andra länder än Sverige, förklarar Baara.

Baraa lyfter även fram vikten av att skapa goda relationer i rollen som lärare. Goda relationer främjar lärandet och bör finnas både mellan elev och lärare men också mellan elever. Han ser fram emot att få börja jobba som lärare nu när han är klar med sin ULV-utbildning.

– Vägen är inte lätt, men det är bara att fortsätta kämpa, avslutar Baraa Chibli.