Lärarutbildning vid Örebro universitet

Kompletterande utbildning till ämneslärare i grundskolans årskurs 7 – 9 eller gymnasieskolan

Har du en hänvisning från Skolverket för legitimation, behöver du läsa till en svensk ämneslärarexamen eller vill du utöka din behörighet i fler ämnen? Vi kan erbjuda kompletterande studier i flera olika ämnen.

För dig med en kompletteringshänvisning från Skolverket

Även du som sökt Lärarlegitimation men ännu inte hunnit få beslutet från Skolverket är välkommen att ansöka. 

Om Skolverket bedömt att din utländska lärarutbildning kan kompletteras för att ge legitimation utan att en svensk examen krävs så kan Örebro universitet erbjuda kompletterande studier i följande ämnen:

  • biologi
  • engelska
  • historia
  • idrott och hälsa
  • matematik
  • musik
  • samhällskunskap
  • svenska

För dig som behöver en svensk examen för att få legitimation

Om du har en utländsk akademisk examen som är relevant för svensk skola, men som inte är en lärarutbildning, så kan det finnas möjlighet att läsa till en svensk ämneslärarexamen via ULV. Örebro universitet kan för detta alternativ erbjuda kompletterande studier i biologi, kemi, matematik och naturkunskap.

Observera att en stor del av kurslitteraturen i dessa ämnen är på engelska, vilket betyder att du i praktiken behöver behärska både svenska och engelska för att kunna tillgodogöra dig utbildningen.

Utökad behörighet

För dig som vill utöka din lärarlegitimation med fler behörigheter kan vi erbjuda kurser i ett flertal ämnen. Kontakta studievägledare för information om vilka ämnen du kan läsa för att utöka din lärarlegitimation.

Kontakta oss gärna för att diskutera just dina möjligheter med våra programstudievägledare. Länk till vägledningen.