Lärarutbildning vid Örebro universitet

Kompletterande utbildning till förskollärare

Det här anmälningsalternativet passar dig som har en utländsk utbildning som Skolverket bedömt kan kompletteras för att ge legitimation utan att en svensk examen krävs.

Även du som sökt Förskollärarlegitimation men ännu inte hunnit få beslutet från Skolverket är välkommen att ansöka. 

Kompletteringen till förskollärare omfattar dels det eller de områden som Skolverket skrivit fram i sitt beslut, dels en kurs inom Utbildningsvetenskaplig kärna som ger dig kunskaper som är centrala för yrket som förskollärare i Sverige. Du får exempelvis lära dig om förskolans uppdrag och organisation, sociala relationer, pedagogiskt ledarskap och konflikthantering.

Inom den utbildningsvetenskapliga kärnan görs också verksamhetsförlagd utbildning, VFU, där du under handledning får pröva arbetet som förskollärare i praktiken.

Utbildningen genomförs i huvudsak på campus, den ges inte som distansutbildning.