Lärarutbildning vid Örebro universitet

Kompletterande utbildning till lärare i grundskolans årskurs 1 – 6

Det här anmälningsalternativet passar dig som har en utländsk utbildning som Skolverket bedömt kan kompletteras för att ge legitimation utan att en svensk examen krävs. Här ges också möjlighet att utöka behörigheten i fler undervisningsämnen för dig som redan har en lärarlegitimation.

Även du som sökt Lärarlegitimation men ännu inte hunnit få beslutet från Skolverket är välkommen att ansöka. 

Kompletteringen till grundskolans årskurs 1–6 omfattar dels det eller de områden som Skolverket skrivit fram i sitt beslut, dels en kurs inom Utbildningsvetenskaplig kärna som ger dig kunskaper som är centrala för yrket som lärare i Sverige. Du får exempelvis lära dig om grundskolans uppdrag och organisation, sociala relationer, pedagogiskt ledarskap och konflikthantering.

Inom den utbildningsvetenskapliga kärnan görs också verksamhetsförlagd utbildning, VFU, där du under handledning får pröva arbetet som lärare i praktiken.

För dig som vill utöka din lärarlegitimation med fler behörigheter läggs fokus på kurser i det aktuella ämnet eller ämnena. 

Utbildningen genomförs i huvudsak på campus, den ges inte som distansutbildning.