Lärarutbildning vid Örebro universitet

Utbildning för förskollärare i förskoleklass

Färgpennor i förgrunden och barn leker på golvet i bakgrunden

Stärk dina elevers lärande, bli tryggare i din yrkesroll, höj din kompetens och öka dina karriärmöjligheter!

Örebro universitet erbjuder på uppdrag av Skolverket utbildning för förskollärare i förskoleklass. Kurserna riktar sig till verksamma förskollärare som undervisar i förskoleklass. Kurserna kan också förbereda dig inför att undervisa i en eventuellt kommande tioårig grundskola.

Villkor för deltagande

För att få delta i kurserna ska du:

  • ha en förskollärarexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100), eller äldre motsvarighet,
  • vara anställd för undervisning i förskoleklass,
  • och ha en arbetsgivare (kommun eller enskild huvudman) som har godkänt ditt deltagande.

Läs mer om utbildningarna på Skolverkets hemsida.


Utbildning för förskollärare i förskoleklass hösten 2022

Följande kurser erbjuds med start höstterminen 2022 på Örebro universitet. Kurserna ges på kvartsfart 29 augusti 2022 – 4 juni 2023.


Anmälan

Du anmäler du dig till kurserna via antagning.se

Anmälan till kurserna för förskollärare i förskoleklass med start höstterminen 2022 är stängd.


Blankett

Din arbetsgivare ska godkänna ditt deltagande och skriva under blanketten
"Huvudmannens godkännande Kurser för förskollärare som undervisar i förskoleklass”.
Denna ska bifogas din anmälan.


Validering

Antagna till kurserna har möjlighet att ansöka om validering av tidigare kunskaper och färdigheter i förhållande till kursens lärandemål. Mer information om validering skickas ut i samband med antagningsbeskedet.

Universitetskanslersämbetet (UKÄ), som är tillsynsmyndighet för samtliga lärosäten, har fattat ett beslut som påverkar lärosätenas möjligheter att genomföra validering av eventuella tidigare studier och erfarenheter för tillgodoräknande inom ramen för kurserna.

Läs mer på Skolverkets hemsida om validering 

 


Kontakt

Skolverket

För frågor om antagning kontakta Skolverket.
Telefon: 08-527 332 00 (växel)
Webbplats: www.skolverket.se 

Örebro universitet

Kontaktperson Utbildning för förskollärare i förskoleklass
Anneli Jöesaar
This is an email address 
Telefon: 019-30 32 30

Studievägledning
Lena Forsén
Telefon: 019-30 30 00
Telefontid: måndagar och torsdagar kl 10.00-12.00
This is an email address