This page in English

Forskarutbildningsämnet matematik

Vid Örebro universitet, enheten för matematik ges forskarutbildning inom matematik (ren och tillämpad) och matematikdidaktik.

Om forskarutbildningsämnet

Fakultetsnämnd

Fakultetsnämnden för ekonomi, natur- och teknikvetenskap

Institution

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Allmän studieplan

Ämnesansvarig

Forskning i matematik bedrivs inom områdena algebra (grafteori, spektra av Cayleygrafer och kodningsteori), analys (operatorteori), kombinatorik (enumerativ och algebraisk) och beräkningsmatematik (optimering, inversa problem, stokastiska metoder, numerisk analys). Delar av vår forskning bedrivs i samarbete med industri och näringsliv.

Forskningen i matematikdidaktik studerar bland annat centrala och generiska komponenter av matematikkunskap, hur bevis och bevisföring behandlas i läromedel och frågor om matematiklärarkunskap. Ämnesgruppen har en aktiv roll inom lärarprogrammet och engagerar sig i flera forskningsbaserade skolutvecklingsprojekt.

Mer information finns under forskningsprojekt inom matematik och forskargrupper inom matematik