This page in English

Forskargrupp

Metabolism, Inflammation & Physical Activity (MIPA)

Om gruppen

Gruppuppgifter

Forskningen belyser hur fysisk aktivitet under olika delar av livet påverkar hälsotillståndet med särskild fokus på biomarkörer för metabolism och inflammation. I detta sammanhang beaktas även matens roll. Forskningen omfattar studier med syfte att undersöka patofysiologiska mekanismer bakom nedsatt fysisk funktion inbegripet hämmad muskeltillväxt och förekomst av systemisk inflammation. Epidemiologiska studier genomförs med syfte att förstå hur fysisk aktivitet samt matvanor påverkar hälsan i olika åldersgrupper med olika hälsostatus. Utveckling av randomiserade kontrollerade interventioner baserade på förändring av mat och motionsvanor utgör en viktig del av forskningsverksamheten. Forskningsaktiviteter sker i samarbete med nationella samt internationella forskargrupper. Samhälleliga aktörer på regional och kommunal nivå såväl som ideella organisationer involveras i utveckling av forskningsprojekt. Vi har omfattande erfarenheter samt gedigen kompetens inom mätning av fysiologiska variabler samt bestämning av fysisk funktion, matintag samt fysisk aktivitet. Gruppen har också expertis inom analyser på cellulärnivå vilket möjliggör undersökningsmodeller in-vivo samt in-vitro.

MIPA

MIPA

MIPA

MIPA

Finansiärer

  • Centrum för Idrottsforskning
  • KK-Stiftelsen
  • Stiftelsen Lars Hiertas Minne