Forskargrupp

Utbildningens villkor och värden

Om gruppen

Gruppuppgifter

Kontaktperson

Andreas Bergh

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Forskningsgruppen studerar utbildningens politiska och moraliska värden i relation till utbildningspolitiska förskjutningar, lag- och policyförändringar samt medieinverkan. En särskild uppmärksamhet riktas mot hur dessa värden iscensätts och transformeras i den lokala praktiken och vad det innebär för lärares professionella yrkesutövning och relationer. Gruppen har en förankring i läroplansteori, didaktik och pedagogisk filosofi. För närvarande pågår forskningsprojekt som belyser frågor om skolsegregation, lärares antirasistiska handlingar, utbildningens juridifiering och polariserad debatt i sociala medier. Flera av medlemmarna i forskargruppen ingår i redaktionen för tidskriften Utbildning & Demokrati. 

Utöver de medlemmar som är anställda vid Örebro universitet ingår även följande: Malin Kronqvist-Håård, Agneta Linné, Maria Rosén, Vivianne Santos, Elin Sundström Sjödin, Anders Trumberg, Matilda Wiklund och Anna Wistrand.  

Finansiärer

  • Arbetsförmedlingen
  • Norges Forskningsråd
  • Vetenskapsrådet (VR)
  • Örebro kommun
  • Örebro universitet