Sociologins skriftserie: Work in progress

Work in progress, no 21
Familjekompis – att skapa mötesplatser för nya och etablerade svenska familjer

Work in progress, no 20
Sortering av hushållsavfall
Författare: Martin Lind & Lisa Salmonsson

Work in progress, no 19
Samordning av arbetsmarknadsinsatser
Författare: Martin Lind

Work in progress, no 18
BoendeByggarna
Författare: Martin Lind

Work in progress, no 17
Från nyanländ till plåtslagare. Kartläggning av en modell för framgångsrik introduktion på arbetsmarknaden
Författare: Martin Lind

Work in progress, no 16
Ombudsmän mot diskriminering
Författare: Christine Roman, Agneta Hugemark

Work in progress, no 15
Nya problem, nya lösningar
Författare: Christine Roman, Agneta Hugemark

Work in progress, no 14
Man vill ha det lite jämställt sådär
Författare: Jenny Alsarve, Katarina Boye

Work in progress, no 13
Kritisk teoretisk metodologi eller konsten att bedriva teoretisk och normativ forskning
Författare: Mikael Carleheden

Work in progress, no 12
Dream of Perfection – A comparison of Camus’ and Bauman’s exploration of totalitarianism
Författare: Fuat Deniz

Work in progress, no 11
Arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete i Svenska kyrkan - En fallstudie
Författare: Anders Bruhn, Martin Lind, Louise Svensson

Work in progress, no 10
Representation, deltagande eller samtal? Demokratiteoretiska responser på dagens miljöproblem.
Författare: Rolf Lidskog & Ingemar Elander

Work in progress, no 9
Från hybris till hjälplöshet? Riskreglering i det senmoderna samhället.
Författare: Ylva Uggla

Work in progress, no 8
Den dödfödda demokratin? Om Zygmunt Baumans politiska sociologi
Författare: Mikael Carleheden

Work in progress, no 7
Noise and newts: public engagement in the UK and Sweden
Författare: Linda Soneryd & Sue Weldon

Work in progress, no 6
Det sociologiska institutionsbegreppet
Författare: Björn Erikson

Work in progress, no 5
Mobbning: en sociologisk diskussion
Författare: Björn Erikson

Work in progress, no 4
Företrädare och ställföreträdare. Om sociala handlingspositioner.
Författare: Björn Erikson

Work in progress, no 3
Enkla och komplexa samhandlingssystem. Bidrag till en strukturell handlingsteori.
Författare: Björn Erikson

Work in progress, no 2
Handikappforskning som tvärvetenskap
Författare: Berth Danermark

Work in progress, no 1
Den psykiatriska problematiken och den problematiska psykiatrin
Författare: Erik Flygare

Kontakta respektive författare om du är intresserad av att köpa exemplar av arbetsrapporter.

ISSN 1404-4145
Editor: Magnus Boström