Örebroforskning visar bredd och styrka i bok om relationer

Åsa Källström och Anders Bruhn vid ett bord

Åsa Källström och Anders Bruhn är redaktörer för boken om relationer i socialt arbete, en nyhet för svenska studenter och praktiker.

Det finns två skäl till att boken blev till. Det främsta är att ingenting liknande finns skrivet på svenska. Det andra är att manifestera bredden på forskningen i socialt arbete vid Örebro universitet – 20 forskare i samma bok.

I dag fredag är det boksläpp för ”Relationer i socialt arbete – i gränslandet mellan profession och person”, en bok som vänder sig både till studenter och praktiker.

– Relationer är grundstenen i hela det sociala arbetet och kan uppfattas som något självklart. Men samtidigt används numera ofta standardiseringar där människor stoppas in i förutbestämda kategorier och fack, något som skapar distans och snarare motverkar gott relationsarbete. säger Anders Bruhn, professor i socialt arbete. Han och Åsa Källström, också professor i socialt arbete, är redaktörer för antologin.

Fyller lucka i Sverige

Det finns mycket forskning om relationsarbete inom psykologin, däremot inte inom socialt arbete.  Den nya boken fyller en lucka i forskningslitteraturen på svenska med sitt vidgade perspektiv på relationer.

– Men det är ingen handbok om vad som är rätt eller fel, utan syftet är att problematisera relationer. För socialarbetaren handlar det om att var medveten om, och vara kritisk mot sin egen förförståelse av klienten, säger Åsa Källström.

En socialarbetare måste hantera många olika relationer som ställer olika krav.  Sättet att möta en anhörig i äldrevården skiljer sig från en person med en hjärnskada, en intagen på sluten ungdomsvård, en fånge eller ett skolbarn.

I dag handlar socialt arbete mycket om standardiseringar för att kunna utvärdera verksamheten. Viljan att kontrollera har delvis sitt ursprung i ett godtycke som tidigare präglade mötet mellan socialarbetaren och klienten, enligt Anders Bruhn.

– Nu har det istället slagit om till styrning, teorier och metoder för att kunna mäta effektivitet. Men det går inte att mäta hur effektiv en relation är och ändå är just den grundläggande för ett väl fungerande socialt arbete, säger han.

Skyltfönster för forskningen

Den nya boken är den första i sitt slag på svenska och utifrån en svensk verklighet. Den utmärker sig också som ett skyltfönster för forskningen inom socialt arbete på Örebro universitet. Redaktörerna och alla 20 författarna – utom en – är verksamma i Örebro. Just relationer blev den sol som förenade forskarnas olika planeter.

– Det finns en massa spännande forskning här som vi ville visa upp, forskning som är relevant för utbildningen och för praktiken, säger Åsa Källström.

Boken är också ett sätt att manifestera bredd och styrka utåt. Socionomutbildningen är en av de största på Örebro universitet, men forskningen har inte samma resurser om vid andra universitet. Till exempel - i Örebro finns två professorer i socialt arbete, medan större lärosäten som Göteborg och Stockholm mångdubbelt fler.  

Text och foto: Maria Elisson

Här är alla 20  forskarna som medverkat "Relationer i socialt arbete - i gränslandet mellan profession och person". Alla, utom Markus  Arvidson (Karlstads universitet), är verksamma vid Örebro universitet: