Teknik och matematik

Tycker du om att lösa problem och vill forma morgondagens tekniska lösningar? Här kan du läsa matematik eller till ingenjör på olika nivåer inom bygg- och maskinteknik, industriell ekonomi eller industriell design och produktutveckling.

Person vid en dator styr en robot.

Studera teknik och matematik är för dig som tycker om att lösa komplexa problem med hjälp av modern teknik. Inom området teknik och matematik kan du läsa civilingenjör, industriell ekonomi, fyra olika högskoleingenjörsprogram eller matematikerprogrammet.

Om du läser en teknikutbildning eller matematikutbildning kan det beroende på vilket program du väljer leda till jobb som bland annat civil- och högskoleingenjör eller matematiker.