This page in English

Forskargrupp

Palliativ vård inom akutmedicin (Pacem)

Om gruppen

Gruppuppgifter

Kontaktperson

Karin Blomberg

Forskningsämne

Forskning om akuta insatser och transporter till akutsjukhus av patienter som får palliativ vård i hemmet eller på vård- och omsorgsboenden. 

Palliative Care in Emergency Medicine, förkortas till Pacem – frid på latin. Målet är att skapa frid för patienter, närstående och vårdpersonal nära livets slutskede, när patienter rör sig mellan kommunal hälso- och sjukvård, hemsjukvård, ambulans- och akutsjukvård.

Palliativ vård bedrivs i hemmet, på vård- och omsorgsboende och på sjukhus. Forskning visar att de flesta patienter, som är döende, önskar att få dö hemma. En önskan närstående ofta vill tillgodose men den palliativa vården kan gestalta sig på olika sätt och det kan uppkomma komplexa vårdsituationer mot slutet av livet. Det är till exempel vanligt att akuta och ibland svårhanterliga symtom uppstår i slutskedet när grundsjukdomen plötsligt försämras och det kan skapa oro och ångest hos närstående. Många känner sig maktlösa och ringer larmcentralen för stöd och hjälp att hantera den akuta situationen. Även om akuta transporter av döende patienter inte alltid är det bästa för patienter eller för närstående, så förekommer de nära livets slut. Därför undersöker forskargruppen Pacem akuta insatser och transporter av patienter som får palliativ vård – både brett och djupt för att skapa god kunskap inom området. Forskningen kan bidra till minskat lidande för patienter och närstående i livets slutskede och minska kostnader för samhället. En god och värdig död ses som det ideala och kan underlätta sorg och bearbetning för närstående och familj.

Finansiärer

  • Region Örebro Län
  • Örebro universitet