Riskanalys

Kuber med bokstäver som bildar ordet RISK.

Som en del i planeringsarbetet ska en riskanalys göras i syfte att identifiera omständigheter som utgör väsentliga risker för att verksamheten vid Örebro universitet inte ska kunna nå sina mål. Arbetet med att identifiera och hantera väsentliga risker består i att göra en riskanalys, att fastställa åtgärder som är nödvändiga utifrån riskanalysen samt att följa upp åtgärderna och resultatet av dem.

Fokusera på de risker som är avgörande för att fakulteten, institutionen, avdelningen och enhet inte ska kunna bidra till att universitetet uppnår sin vison och sina strategiska mål. De allmänna riskerna finns beskrivna i PUB.

Förutom till utvecklingsområden kan risker även kopplas till respektive fakultets, institutions, avdelnings eller enhets löpande verksamhet.

Instruktioner för riskanalys finns från sidan 46 i Preliminära planerings- och budgetförutsättningar 2023–2025.