Verksamhetsplanering

Piltavlor med pilar i mitten.

Verksamhetsplan skrivs med utgångspunkt i universitetets vision och strategiska mål samt, där så är relevant, med utgångspunkt i universitetets pedagogiska grundsyn och andra för verksamheten aktuella styrdokument.

Tidplan

Institutionernas och avdelningarnas preliminära verksamhetsplan, riskanalys och eventuella andra underlag i PUB ska vara färdigställda den 31 oktober.

Fakulteternas, institutionernas och avdelningarnas verksamhetsplan, riskanalys och eventuella andra underlag i PUB ska vara färdigställda den 31 december.

Fakulteternas och institutionernas budgetar ska vara klara den 27 oktober.

Avdelningarnas budgetar ska vara klara den 13 oktober.

Verksamhetsplan i två delar

Verksamhetsplan för 2023–2025 skrivs med utgångspunkt i universitetets vision och strategiska mål samt, där så är relevant, med utgångspunkt i universitetets pedagogiska grundsyn och andra för verksamheten aktuella styrdokument. Planeringen görs, liksom riskanalysen, i PUB.

Under fliken Verksamhetsplan finns två arbetsytor: Verksamhetsplan 2023 - Strategisk, och Verksamhetsplan 2023 - Kompletterande.

Verksamhetsplan 2023 - Strategisk

I den strategiska verksamhetsplanen ska de mål och aktiviteter som direkt kan kopplas till universitetets övergripande (styrelsens och vicerektorernas) mål ange.

Verksamhetsplan 2023 - Kompletterande

Under fliken Verksamhetsplan Kompletterande anges planerna för den löpande verksamheten, det vill säga den verksamhet som inte direkt är kopplad till universitetets strategiska mål, men som genomförs för att universitetet ska fullgöra sina uppdrag.

Instruktioner för verksamhetsplan finns från sidan 46 i Preliminära planerings- och budgetförutsättningar 2023–2025.