Verksamhetsberättelse

En hand med en penna som pekar på en skärm med diagram.

Verksamhetsberättelsen följer samma struktur som verksamhetsplanen och ska innehålla en analys av måluppfyllelse och kvalitetsläge.

Verksamhetsberättelser för 2022 ska vara färdigställda den 31 januari 2023. 

Den årliga verksamhetsberättelsen genereras genom det som rapporterats in i verksamhetsplanen (PUB) under året. Det finns möjlighet att komplettera verksamhetsberättelsen i text.

Instruktioner för verksamhetsplan finns från sidan 47 i Planerings- och budgetförutsättningar 2023 - 2025.