Lärarutbildning vid Örebro universitet

Historia

Att resonera historiskt

Projektet tar sin utgångspunkt i återkommande samtal med lärare om historia i gymnasieskolan där det konstaterats att undervisningen lätt får ett fokus på historiska fakta och att eleverna framför allt tränas i att redogöra för ett historiskt innehåll. Mer sällan får de chansen att utveckla sin förmåga att resonera runt innehållet: att analysera det, förklara det och fundera över olika tolkningar av det. Historiska processkunskaper (att göra historia) hamnar i skymundan av historiska stoffkunskaper (att veta historia).

I projektet utforskas hur historieundervisningen i det kronologiska flödet av gestalter, händelser och förändringsprocesser kan hjälpa eleverna att utveckla förmågan att resonera historiskt: att göra historiska jämförelser, att formulera historiska argument, att skapa historiska sammanhang, att problematisera historisk periodisering och att anlägga olika perspektiv på historien.

Projektet genomföras tillsammans med historielärare vid tre gymnasieskolor i Örebro: Per Hesselbom vid Karolinska gymnasiet, Jan Lundin vid Virginska gymnasiet och Åsa Gustafsson, Mattias Pehrson Wall och Andreas Ståhlberg vid Rudbecksgymnasiet.

Ansvarig forskare: Henric Bagerius

Läs mer om projektet

Läs även intervjun i Pedagog Örebro