Ansöka om forskningsmedel

När du ska skriva din ansökan om forskningsmedel.

 • Grants Office – forskningsfinansiering
 • Tips för en bättre ansökan om forskningsfinansiering
 • Checklista för ansökan om forskningsfinansiering
 • Få hjälp med den populärvetenskapliga delen i din ansökan om forskningsfinansiering
 • Hållbarhetsmålen i ansökan
 • Team Support – extern finansiering
 • Att söka medel från KK-stiftelsen
 • Ansökningssystemet Prisma
 • Ansökningsstöd för att skriva ansökan
 • Ekonomiskt språkstöd för ansökningar
 • PostDoc via Marie Skłodowska Curie Actions