This page in English

Delprojekt

Här presenteras de delprojekt som ingår i Framtidens lärarutbildning.

För att nå målen för projektet Framtidens lärarutbildning genomförs ett antal delprojekt. Varje delprojekt relaterar till ett eller flera av följande projektövergripande mål:

  1. Lärarutbildningen är en akademisk professionsutbildning med god integration mellan teori och praktik.
  2. Lärarutbildningen bedrivs i stimulerande lärandemiljöer och har ett högkvalitativt och innovativt utbildningsinnehåll gällande såväl ämneskunskaper som den utbildningsvetenskapliga kärnan.
  3. Lärarutbildningen är en sammanhållen utbildning vars studiegångar, lärandemål och bedömningar stärker utbildningens progression och kollegiala sammanhållning.
  4. Lärarutbildningen har en stark vetenskaplig grund där praktiknära forskning är en central del.

Nya delprojekt initieras vid behov och projekttiden kan variera, antalet delprojekt varierar därför över tid. 

Aktuella delprojekt