Estetiska lärprocesser

Tecknad figur som pratar i form av grenar med pratbubblor som illustrerar olika skolämnen

Syftet med delprojektet "Estetiska lärprocesser" var att utveckla estetiska undervisnings- och lärandepraktiker i lärarutbildningen. Utvecklingen gäller både forskning och utbildning. Delprojektet bottnar i antagandet att det finns estetiska dimensioner av undervisning och lärande oavsett ämne och att dessa behöver lyftas med hänsyn till Framtidens lärarutbildning.

Utveckling genom tre grenar

Delprojektet är organiserat genom tre grenar som alla syftar till att utveckla estetiska undervisnings- och lärandepraktiker i lärarutbildningen:

  • gemensam grund
  • stöd för undervisning
  • stöd för implementering.

Den första grenen är inriktad mot att utveckla en gemensam grund för hur estetiska lärprocesser kan förstås och tillämpas i undervisning på lärarprogrammen vid Örebro universitet. Den andra grenen handlar om att utveckla stöd för undervisning i och om estetiska lärprocesser med syfte att öka implementeringen av estetiska lärprocesser som kursmål inom lärarutbildningen. Den tredje grenen handlar om att konkret stötta implementeringen av estetiska lärprocesser på olika sätt.

Tecknad bild med träd och färgpennor i cirkel med spetsen in mot trädet i mitten

Gemensam grund

Målet är att utveckla en gemensam grund för hur estetiska lärprocesser kan förstås och tillämpas i undervisningen på lärarprogrammen.

kkk

Stöd för undervisning

Målet är att utveckla stöd för undervisning i och om estetiska lärprocesser inom lärarutbildningen.

lll

Stöd för implementering

Målet är att utveckla stöd för implementeringen av estetiska lärprocesser inom kurser på lärarutbildningen.

Tre gula post-it-lappar på rad med blå färgpenna under

Tidsplan och aktiviteter

Här kan du se tidsplanen över vilka aktiviteter som planeras inom delprojektet.

Delprojektledare

Inget resultat