This page in English

Fysisk hemvist

Bild på tre lärarstudenter som läser i en bok med texten lärarrummet på väggen bakom dem

Syftet med delprojektet "Fysisk hemvist” var att skapa en fysisk plats och hemvist för lärarutbildningen och studenterna på samtliga lärarprogram.

Ökad sammanhållning inom lärarutbildningen

Undervisningen på lärarutbildningen är i dag utspridd på flera institutioner och undervisningen sker därmed på skilda platser på campus. Genom att skapa en fysisk hemvist för studenterna blir det möjligt att stärka studenternas identitet som lärarstudenter och att öka sammanhållningen inom lärarutbildningen.

Lärarrummet och minihemvister

Lärarutbildningens fysiska hemvist finns i Forumhuset genom Lärarrummet – en öppen mötesplats med en särskild grafisk profil. Lärarrummet utgör kärnan för lärarstudenterna på samtliga lärarprogram. Att samla lärarstudenternas studentsociala hemvist på en plats bidrar till både kollegial sammanhållning och ökad sammanhållning inom lärarutbildningen. Det främjar också såväl formella som informella möten.

För att ytterligare stärka sammanhållningen bland lärarstudenter i övriga byggnader där lärarutbildningen finns har så kallade minihemvister skapats. Minihemvisterna med inslag från Lärarrummet och en genomgående grafisk profil består av öppna studieplatser i anslutning till en skärm med information från lärarutbildningen. Minihemvisterna är nu placerade i Teknikhuset och Bilbergska huset samt under uppförande i Musikhögskolan och Gymnastik- och idrottshuset.

Flexibla lärmiljöer

Känslan av en alldeles egen hemvist för lärarutbildningen förstärks vidare genom att mer undervisning förläggs i Forumhuset. Där har de så kallade Forumsalarna utformats utifrån lärarutbildningens olika behov. Salen F130 har utformats specifikt utifrån förskollärarprogrammet. Salarna F139 och F147 har omvandlats till mer flexibla lärmiljöer som stödjer utvecklade och varierade läraktiviteter.

Läs mer om flexibla lärmiljöer

Film om delprojektets arbete

Film om nya Forumsalarna

Bild på flexibla lärmiljön F 130.

F130 - gröna rummet

Läs mer om den flexibla lärmiljön F130 med 20-30 platser i Forumhuset.

Bild på lärosal F139

F139 - röda rummet

Läs mer om den flexibla lärmiljön F139 med 20-36 platser i Forumhuset.

Bild på lärmiljö F147

F147 - gula rummet

Läs mer om den flexibla lärmiljön F147 med 20-36 platser i Forumhuset.

Delrapport - Fysisk hemvist och nya lärandemiljöer

Ansvarig

Saman Danesh

Tjänstetitel: Lokalplanerare Organisation: Campusavdelningen

Profilsida: Saman Danesh

E-post:

Telefon: 019 303942

Rum: A2115

Saman Danesh