This page in English

Fysisk hemvist

Syftet med delprojektet "Fysisk hemvist” är att skapa en fysisk plats och hemvist för lärarutbildningen och studenterna på samtliga lärarprogram.

Idag är undervisningen på utbildningen utspridd på flera institutioner och undervisningen sker därmed på skilda platser på campus. Genom att skapa en fysisk hemvist för studenterna blir det möjligt att stärka studenternas identitet som lärarstudenter och att öka sammanhållningen inom lärarutbildningen.

Delrapport - Fysisk hemvist och nya lärandemiljöer

Ansvarig

Saman Danesh

Tjänstetitel: Lokalplanerare Organisation: Campusavdelningen

Profilsida: Saman Danesh

E-post:

Telefon: 019 303942

Rum: A2115

Saman Danesh