Fysisk hemvist

Syftet med delprojektet "Fysisk hemvist” är att skapa en fysisk plats och hemvist för lärarutbildningen och studenterna på samtliga lärarprogram.

Idag är undervisningen på utbildningen utspridd på flera institutioner och undervisningen sker därmed på skilda platser på campus. Genom att skapa en fysisk hemvist för studenterna blir det möjligt att stärka studenternas identitet som lärarstudenter och att öka sammanhållningen inom lärarutbildningen.

Delrapport - Fysisk hemvist och nya lärandemiljöer

Ansvarig

Peter Bang

Tjänstetitel: Lokalplanerare Organisation: Campusavdelningen

Profilsida: Peter Bang

E-post:

Telefon: 019 302408

Rum: A2119

Peter Bang