This page in English

Internationalisering och interkulturella perspektiv

Syftet med delprojektet Internationalisering och interkulturella perspektiv är att öka inslagen av internationalisering på lärarutbildningen - både på campus och genom utlandsutbyten.

Ett av hela Örebro universitets prioriterade områden är internationalisering och i den universitetsövergripande internationaliseringsstrategin står det bland annat att de primära målen för internationalisering vid Örebro universitet är:

  • Ökad kvalitet i forskning, genom internationella samarbeten och synlighet
  • Ökad kvalitet i utbildning, genom globala perspektiv och internationella erfarenheter
  • Integrering av ett internationaliseringsperspektiv och en känsla av globalt medborgarskap, bland forskare, lärare, administrativ personal och studenter.

I arbetet med internationalisering av lärarutbildningen eftersträvas bland annat att:

  • Möjliggöra för lärarstudenter att få internationella och interkulturella erfarenheter, till exempel genom utbyten och nya kontaktytor.
  • Öka inslagen av internationalisering i de kurser som ingår i lärarutbildningen.
  • Inspirera lärarutbildare att delta i internationella utbyten.

 

Kartläggning av internationalisering av lärarutbildningen

Resedagbok från studiebesök i skolor i Maharashtra i nordvästra Indien

Ansvarig

Jonas Ålander

Tjänstetitel: Projektledare Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Profilsida: Jonas Ålander

E-post:

Telefon: 019 303385

Rum: A1105

Jonas Ålander

Blogginlägg - Internationalisering och interkulturella perspektiv