Aktiviteter

Bild på jordglob

Här kan du läsa om delprojektets aktiviteter.

Aktiviteter och utgångspunkter

I delprojektet pågår en mängd aktiviteter som siktar mot att utveckla lärarutbildningen. Det handlar bland annat om att kunna erbjuda alla lärarstudenter möjlighet till mobilitet, att ge goda förutsättningar för arbetet med internationalisering och att integrera internationalisering i arbetet med kurs- och programutveckling. Här följer några exempel.

Kommunikations- och informationsarbete kring internationalisering

  • Skapande och uppdatering av interna och externa webbsidor
  • Utveckling av informationsvägar till och mellan studenter och personal
  • Studentinriktade aktiviteter

Nya internationella kontaktytor

  • Arbete med utbytesavtal och VFU-frågor
  • Utveckling av kontakter med internationella samarbetspartners

Internationalisering på hemmaplan

  • Seminarie- och workshopserie kring interkulturalitet
  • Integrering av interkulturella perspektiv i kurs- och programutveckling