This page in English

TILL-projektet (Teacher Inspiring Lifelong Learning)

Det övergripande målet med TILL-projektet är att utbilda lärare så att de får kompetens att förbereda barn och unga för framtidens utmaningar.

Kompetenser som i allt större utsträckning kommer att behövas i framtiden är samarbetsförmåga, kreativitet, reflektion över sitt eget lärande, etc. Det är kompetenser som inte är knutna till ett specifikt skolämne och den typen av kompetenser kallas ibland för ”soft skills”, ”transversal skills” eller ”21th century skills”. 

Målet med projektet är att:

  1. göra en kartläggning av Europeiska lärarexamina och på vilket sätt lärarutbildningarna i de olika länderna uppmärksammar så kallade 21th century skills, det vill säga kompetenser som behövs i ett framtida samhälle. (länk till rapporten finns i den blå rutan)
  2. utveckla ett ramverk för ”21th century skills”.
  3. Utveckla ett online-verktyg för att lärare ska kunna synliggöra sin kompetens att arbeta med 21th century skills i ett livslångt lärande och som möjliggör för lärare att bygga upp en portfolio.

Projektet är ett samarbete mellan United Kingdom, Italien, Frankrike och Nederländerna och leds av professor Anne Bamford, Department for Community & Children’s Services, City of London. TILL-projektets svenska kontaktperson är Ann Öhman Sandberg.  


Här kan du göra en självbedömning av din kompetens att i din undervisning inspirera till livslångt lärande:

http://www.till.org.uk/  (Sidan är på engelska)