Lärarstudent 2.0

Under denna rubrik samlas inom kort alla studentdrivna aktiviteter som genomförs av, med och för lärarstudenterna. Varje aktivitet har en ansvarig lärarstudent men delprojektet samordnas av en delprojektledare i den ordinarie projektorganisationen.

Är du lärarstudent och vill engagera dig i arbetet med att skapa framtidens lärarutbildning? 

Klicka här för att lämna dina kontaktuppgifter

Kontakt

Anna Johnsson

Tjänstetitel: Projektledare Organisation: Ledningsstab

Profilsida: Anna Johnsson

E-post:

Telefon: 0790 614035

Rum: A1106

Anna Johnsson