This page in English

Lärarstudent 2.0

Två kvinnliga studenter på en bänk utanför universitetets bibliotek

Syftet med delprojektet Lärarstudent 2.0 var att främja olika studentinitierade aktiviteter i en drivhusliknande miljö i nära samarbete med lärarstudenterna själva. Målet var att skapa en introduktionsmodell för att ge både nya och befintliga lärarstudenter motiverande förutsättningar i sina lärarstudier vid Örebro universitet.

Bokmärket

Delprojektet förestod en introduktionscentral hösten 2019 för att i terminsuppstart finnas tillgängliga för lärarstudenter och deras behov. Erfarenheter från "Introcentralen" användes sedan för att skapa en anpassade guide för nya studenter. Konceptet kom att kallas Bokmärket.

Bokmärket var ett fysiskt bokmärke i ett nyckelband med guidande rubriker till mer information på webben och personal från delprojektet och Lärarutbildningens kansli delade ut dem under hösten 2020. I samtal med studenter och alumner framkom att bokmärket skulle kunna nyttjas under hela studietiden och materialet kom i samband med projektavslut inkluderas i informationen på webbsidan Lärarstudent.

Guldkant för pedagoger

I arbetet med introduktionsmodellen framkom det tidigt i processen att lärarstudenter hade önskemål om att få fördjupa sig än mer i lärarrelevanta frågor och teman. Under läsåret 2019/2020 genomfördes åtta studentdrivna workshoppar på önskade teman, konceptet kallades After School. För att öka räckvidden och tillgängligheten uppgraderades utbudet till ett digitalt koncept med ny form och nya teman varje månad under 2020/2021.

Under arbetets gång framkom önskemål från yrkesverksamma lärare att kunna använda materialet i sin undervisning. Konceptet har därför fått namnet "Guldkant för pedagoger", eftersom materialet kan användas av både studenter och yrkesverksamma.  

Alumnveckan

Parallellt med arbetet med Bokmärket och Guldkant utvecklades delprojektet ett utbud riktade till alumner för att skapa grunden för ett informations- och erfarenhetsutbyte, konceptet kallades Alumnveckan. Till aktuell vecka hösten 2020 inbjöds studenter med examen från lärarutbildningen vid Örebro universitet 2018-2020. Hela veckan var digital med teman och innehåll som skapats utifrån lärarstudenternas önskemål. I samband med att Guldkant för pedagoger färdigställdes inkluderades lämpliga delar från anlumnveckan in i konceptet. 

 

vv

Guldkant för pedagoger

Här har vi samlat inspirerande material för både nutida och framtida pedagoger.

kk

Lärarstudent

Här finns det nyttig information för alla nya lärarstudenter vid Örebro universitet.

Kontakt

Anna Johnsson

Tjänstetitel: Projektledare Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Profilsida: Anna Johnsson

E-post:

Telefon: 019 301242

Rum: F2274

Anna Johnsson