Guldkant för lärarstudenter

Glittrig pil med texten professionella

Under läsåret 2019/2020 genomfördes åtta studentdrivna workshops på teman önskade av studenter under konceptet After School. Utifrån erfarenheter och coronaläget har vi uppgraderat konceptet och erbjuder från och med oktober 2020 en månatlig digital guldkant för lärarstudenter med fysiska inslag.

Inom det här konceptet fördjupar vi oss i ett tema som studenterna själva önskat. Vi intervjuar yrkesverksamma inom skolans olika verksamheter och erbjuder också möten över en kopp kaffe (eller te) för studenters egna frågor och vi erbjuder även möjlighet till mer fördjupning i temat via föreläsningar, bok- och artikeltips med mer. Vi håller fortfarande på att spåna på namnet men vi benämner det just nu för "guldkant för lärarstudenter".

Bild med texten lärande för hållbara utveckling

TEMA: Lärande för hållbar utveckling

Hur ska du som nybliven lärare kunna jobba med hållbara utveckling? Här finns många svar och tankar kring hur du kan ta dig an arbetet.

skylt med guldpil och texten en skola för alla

TEMA: En skola för alla

Hur kan du som lärare planera din undervisning för att nå så många elever som möjligt, och bidra till en skola för alla?

skylt med guldpil och texten maxa din tid på lärarutnildningen

TEMA: Maxa din tid på lärarutbildningen

Hur ska du som lärarstudent maximera din tid på lärarutbildningen? Här finns svaren!

skylt med guldpil och texten internationalisering

TEMA: Internationalisering

Internationalisering handlar om att utveckla perspektiv på både det kända och det okända utifrån en internationell horisont. Lär dig mer om hur och varför!

skylt med guldpil och texten främja skolnärvaro

TEMA: Främja skolnärvaro

Hur jobbar vi som lärare för att främja skolnärvaro? Hur kan vi samverka med andra inom skolan för att stötta elever?

skylt med guldpil och texten ledarskap och konflikthantering

TEMA: Ledarskap och konflikthantering

Hur jobbar vi som lärare med ledarskap i klassrummet? Och hur kan vårt ledarskap förbygga konflikter?

skylt med guldpil och texten motivation

TEMA: Motivation

Hur motiverar vi barn/elever? Hur motiverar vi oss själva? Och varför är motivation så viktigt? Här hittar du tips och idéer och verktyg för just detta.

skult med guldpil och texten professionella relationer

TEMA: Professionella relationer

Hur kan vi skapa professionella, trovärdiga och långsiktiga relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare? Filmer och lästips ger dig hjälp på vägen!