TEMA: Främja skolnärvaro

glittrig pil på svart bakgrund med texten guldkant

Guldkant är precis vad det låter som - en guldkant för dig som lärarstudent! Här kommer vi ta upp ämnen som både tidigare och befintliga studenter önskar att fördjupa sig i.

Ha dessa frågor i bakhuvudet när du tar del av det material vi tagit fram.

  • Vad är viktigt i en närvarofrämjande skolkultur för dig?  
  • Hur kan skolor arbeta för att främja en sådan kultur, från förskola till vuxenutbildning?  
  • Vad tror du att du som enskild lärare kan göra i det dagliga arbetet för att främja skolnärvaro?  
  • Vilka attityder har du själv kring skolfrånvaro? Hos vem eller vilka ligger ansvaret?  
  • Hur bör samverkan kring elever med problematisk skolfrånvaro se ut?  
  • Hur ser du på föräldrars roll att främja skolnärvaro?  

 

bild på Jonas Edlund

Jonas frågar

Intressanta intervjuer om hur vi kan arbeta med att främja skolnärvaro.

Person som läser bok

Fördjupningar i ämnet

Ta del av forskning, poddar och filmer inom ämnet.

uppslagen bok mot orange bakgrund

Månadens boktips

Vill du ”lustläsa” böcker som har med lärarrollen och skolan att göra?

Bild på uppslagen anteckningsblock

Tidigare månaders guldkant

Här hittar du till de guldkanter som gjorts tidigare under HT20.

Nästa månads tema är "Internationella och interkulturella perspektiv". Mer information kommer - håll utkik!