Dina ämnen + hållbar utveckling

vägg med texten together

Vill du tillsammans med andra hitta nya didaktiska vägar för att undervisa i hållbarhet inom ditt eller dina ämnen?

Att inkludera hållbarhetsperpektiv i undervisningen är numer reglerat i styrdokumenten och det finns mängder med material och tips men hur skulle du vilja göra i ditt eller dina ämnen? Om du dessutom vill lära dig en beprövad metod för problemlösning (Design Thinking) så är det här tillfället för dig.

Mattias Dyrvik som har erfarenhet av att leda kreativa workshops (Design Thinking) leder workshopen där ämneslärarstudenter i små grupper skapar hållbarhetsteman eller -uppgifter tillsammans i en kreativ och lättsam anda.

Du får allt du behöver på workshopen och du går förhoppningsvis därifrån berikad med inspirerande insikter om hur du kan jobba kreativt med problemlösning OCH hållbarhet på samma gång.


Datum: onsdag 12 maj

Tid: 15.15 - 17.15

Zoom-rum: https://oru-se.zoom.us/j/61966607502 (max 30 platser)


Upplägg

  • Zoom-rummet öppnar 15.00.
  • När du går in på Zoom hamnar du i ett väntrum och de 30 första kommer att släppas in. Övriga kommer att erbjudas möjligheten att anmäla intresse för en hållbarhetsworkshop längre fram.
  • Workshopen inleds med att Mattias Dyrvik presenterar upplägget.
  • Jonas Edlund, NO-lärare på Navets högstadium, berättar kort om utmaningar för ämneslärare som vill utveckla sin ämnesdidaktik inom hållbar utveckling.
  • Deltagarna får i smågrupper skapa möjliga koncept och processen leds av Mattias Dyrvik.
  • Återsamling och deltagarna delar sina insikter och förslag.