TEMA: Internationalisering

glittrig pil på svart bakgrund med texten guldkant

Guldkant är precis vad det låter som - en guldkant för dig som lärarstudent! Här kommer vi ta upp ämnen som både tidigare och befintliga studenter önskar att fördjupa sig i.

Månadens guldkantstema är ”internationalisering”. Internationalisering handlar om att utveckla perspektiv på både det kända och det okända utifrån en internationell horisont. Det handlar både om att studera utomlands och att arbeta med internationella erfarenheter på hemmaplan. Månadens tema syftar till att inspirera och väcka intresse för internationalisering vid lärarutbildningen och de fyra eventen som beskrivs nedan belyser ämnet på olika sätt. Tre är förinspelade och ett sänds live via Zoom.

  • Vad kan utlandsstudier leda till - både för individ och samhälle?
  • Hur ser du på internationella samarbeten i utbildningssammanhang? Vad är dina egna erfarenheter? 
  • Vilka utmaningar kan utbyten innebära för studenter, lärare och elever? 
  • Hur kan du arbeta med interkulturalitet i lärarrollen? 
  • Vilka möjligheter och hinder kan den mångkulturella skolan innebära? 
  • Hur kan skolan arbeta för att elevers olika erfarenheter ska få komma till uttryck? 
  • Hur integreras interkulturella perspektiv i din lärarutbildning?
bild på förvånade pojke med bok

Utbyteserfarenheter

Hur är det att studera utomlands? Lärarstudenter berättar om sina erfarenheter.

person som håller sitt finger på en jordglob

Utbytesprocessen

Hur förverkligas ett utbyte? Studievägledare och internationella kontoret berättar om sitt arbete.

skrattade flicka i en idrottshall

Rörelse i skolan

Hur kan förskollärare och lärare arbeta för alla elevers rörelseutveckling? Presentation av ett forskningsprojekt.
Livesänds 18 februari kl. 15.15-16.15

en hand som skriver och ett fullt pennställ

Lärare utomlands och i Sverige

Hur är det att ha arbetat som lärare i ett annat land? ULV-studenter berättar om sina erfarenheter av olika skolsystem.