TEMA: Professionella relationer

glittrig pil på svart bakgrund med texten guldkant

Guldkant är precis vad det låter som - en guldkant för dig som lärarstudent! Här kommer vi ta upp ämnen som både tidigare och befintliga studenter önskar att fördjupa sig i.

Ha dessa frågor i bakhuvudet när du tar del av det material vi tagit fram.

  • Vad innebär professionella relationer för en lärare?
  • Vad ska man tänka på?
  • Hur gör man för att vara personlig utan att bli privat?
  • Hur är man professionell mot barnen/eleverna och hur är man professionell mot vårdnadshavare och mot kollegor?

Jonas frågar om professionella relationer i skolan

I första avsnittet av Jonas frågar intervjuar Jonas sin kollega Avishag (som dessutom är nyutexad ämneslärare från Örebro universitet) och Navets rektor Jonas Lagnell om vad de tänker på när det gäller professionella relationer i skolans värld.


Guldkant oktober

I detta avsnitt får vi ta del av ett samtal mellan Jonas Edlund och Avishag Ochayon där de pratar och resonerar om vikten av professionella relationer som lärare. Jonas samtalar också med sin rektor Jonas Langell om saken.

Intervjuerna tar sin utgångspunkt från studenters frågor men också från En reformerad lärare - Konstruktionen av en professionell och betygssättande lärare i skolpolitik och skolpraktik av Larissa Mickwitz som beskriver mer om hur lärare kan uppleva en konflikt mellan lagar och regler som styr deras arbete och de dagliga behoven för att tillgodose eleverna.

 

Jonas Edlund har precis inlett sitt fjärde läsår som lärare på högstadiet på Navets grundskola. I grunden lika pirrig, nervös och tillitsfull gentemot sina ledar- och lärarförmågor som tidigare läsår. Redo att starta på nytt, kasta bort det som visat sig inte funka, och vårda sina förvärvade verktyg för att skapa fungerande lärsituationer och kunna erbjuda en framtid för så många unga som möjligt.

Jonas, som kommer vara vår programledare i det här konceptet, startade sin resa för tre år sen, en resa som du kanske just nu startar, är mitt uppe i, eller just har avslutat. Oavsett var du är på din resa så kommer du behöva öppna fler dörrar än du någonsin anat. Fler dörrar än du visste.

Och du kommer att upptäcka att nyckeln inte alltid passar. Kanske finns det inte ens en nyckel - dörren öppnas först när du listat ut en komplex dörrkod.

Under hösten kan du följa honom, när han med dina frågor i bagaget ger sig ut för att ge dig vägledning kring dina utmaningar och undringar som lärare.

Projektet är drivet av dig som student, och ska ge dig de där extra pusselbitarna som du behöver direkt från klassrummet, kuddrummet, lärarrummet, elevhälsan, rastgården, elevkorridoren. De där frågorna som du kanske inte alltid får svar på under tiden på universitetet. På så sätt hoppas Jonas att du kan bli något mer förberedd på världens viktigaste och roligaste yrke. Ett yrke som du kan förbereda dig mycket väl för på universitetet, men bara lära dig i grunden när du kommer ut i skolan.

Jonas ser fram emot dina frågor. Kom till Lärarrummet 7 oktober kl 12.30-13.30 och träffa honom eller mejla oss på This is an email address.

Jonas börjar med att intervjua personer på sin skola men allt eftersom kommer han att intervjua olika personer från olika verksamheter på olika platser i regionen.

Digital guldkant oktober

Den 15 oktober kl 12.15-13.15 arrangeras en digital zoomworkshop med tema "relationsskapande och sociala medier" där pedagogerna Anna Hultgren och Petronella Ekström guidar dig. Där finns det också plats för frågor och testning av digitala verktyg. Här är länken till Zoom. 

Ta även gärna del av vad Susanne Kjällander, lektor vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen på Stockholms universitet, har att säga i föreläsningen "Digitalisering i förskolan" (UR Samtiden, 31 min) där hon fokuserar på om vuxna hänger med i hur barn använder de digitala hjälpmedlen.

Våra alumner, dvs lärarstudenter som nyligen tagit examen vid något av lärarprogrammen på Örebro universitet, har hittat flera tips på temat. De har gjort ett gediget arbete för att "plocka russinen ur kakan" inom detta ämne.

Här kommer några:

Magnus Blixt om professionella relationer i skolan (UR Samtiden, 49 min)
Magnus Blixt menar att han som lärare är beroende av väl fungerande relationer för att arbetet ska fungera. Det gäller relationen till eleverna såväl som relationen till kollegor och till elevernas föräldrar. I förlängningen stöder det här elevernas lärande och utveckling - får vi bättre relationer blir det bättre lärande, förklarar Magnus i sin föreläsning.

Petter Iwarsson om meningsfulla samtal i skolan (UR Samtiden, 49 min)
Petter Iwarsson från Bris talar om samtalet som ett verktyg för att förbättra ungdomars psykiska hälsa, och om samtalet som grund för att möjliggöra ett framgångsrikt lärande.

"Hur skapar man goda relationer?" (Lärlabbet, 14 min)
Forskning visar att goda relationer till eleverna är avgörande för skolresultatet. Några lärare och forskare har ur olika aspekter fördjupat sig i detta.

"Föräldrasamverkan - goda relationer" (Lärlabbet, 28 min)
Att som lärare skapa och upprätthålla goda relationer till elevernas vårdnadshavare är viktigt. I detta klipp frå du tips på hur du som lärare kan arbeta med exempelvis föräldramöten och hemläxor, så att vårdnadshavare kan fungera som resurser.

"Fritidshem – sociala relationer" (Lärlabbet, 28 min) 
För några år sen tog Runnerydsskolan i Nässjö emot ett stort antal nyanlända elever. Kulturella skillnader och språkliga svårigheter ledde till missförstånd och konflikter mellan barnen.

...och glöm inte "Lyhörda lärare: professionellt relationsbyggande i förskola och skola" av Anneli Frelin.

 

Barn som håller på med dragkamp