Nya lärandemiljöer

Syftet med delprojektet ”Nya lärandemiljöer" är att utveckla nya rumsliga förutsättningar, lärandemiljöer och pedagogiska modeller anpassade efter de olika programmens behov. Detta för att möta framtidens kompetensbehov. I arbetsgruppen ingår flera olika intressenter såsom både lärarutbildare och studenter.

På Campus finns det idag alltför få lokaler som är anpassade för att lärarutbildare och lärarstudenter ska få möjlighet prova nya undervisningsformer. Det gäller exempelvis undervisning om estetiska lärprocesser och användningen av digitala verktyg. Arbetet med att utveckla nya digitala lärmiljöer ligger i linje med det avtal som Örebro universitet har skrivit med Akademiska hus: att verka för att universitetet ska bli landets med digitaliserade lärosäte, kallat Örebro Campus Lab.

I en ny lärandemiljö skapas förutsättningar för att utveckla det fysiska rummets utformning, till exempel design, funktion och teknik. Utöver detta ingår också att skapa pedagogiska modeller och verktyg med en utgångspunkt tagen i studenternas lärande och lärmiljö (social och psykosocial miljö samt ergonomisk miljö) för att möta framtidens kompetensbehov.

Delprojektet ska resultera i förslag som ska genomföras både på kort och lång sikt.

Ansvarig

Magnus Hansson

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Handelshögskolan vid Örebro universitet

Profilsida: Magnus Hansson

E-post:

Telefon: 019 303971

Rum: N3029

Magnus Hansson