This page in English

Nya lärmiljöer

Syftet med delprojektet ”Nya lärmiljöer" är att utveckla universitets lärmiljöer så att universitetet kan erbjuda utmanande utbildning i stimulerande lärmiljöer och möjliggöra ett högkvalitativt och innovativt utbildningsinnehåll som svarar mot framtida kompetensbehov. Lärarstudenternas lärmiljöer är i fokus men delprojektet syftar även till att utveckla universitets samtliga lärmiljöer.

Delprojektets mål är att:

  • Utveckla lärarstudenternas och andra studenters lärmiljöer.
  • Öka inslagen av fokus på framtida kompetenser, specifikt i lärarutbildningen men även i andra utbildningar.
  • Skapa fungerande strukturer för samverkan mellan de parter som ansvarar för dessa frågor på universitetet.

På Campus finns det idag alltför få lokaler som är anpassade för att lärarutbildare och lärarstudenter ska få möjlighet prova nya undervisningsformer. Det gäller exempelvis undervisning om estetiska lärprocesser och användningen av digitala verktyg. Arbetet med att utveckla nya digitala utbildningsmiljöer ligger i linje med det avtal som Örebro universitet har skrivit med Akademiska hus: att verka för att universitetet ska bli landets mest digitaliserade lärosäte, kallat Örebro Campus Lab.

I en ny lärmiljö skapas förutsättningar för att utveckla det fysiska rummets utformning, till exempel design, funktion och teknik. Utöver detta ingår också att skapa pedagogiska modeller och verktyg med en utgångspunkt tagen i studenternas lärande och lärmiljö (social och psykosocial miljö samt ergonomisk miljö) för att möta framtidens kompetensbehov.

Delprojektet ska resultera i förslag som ska genomföras både på kort och lång sikt.

Delprojektledare

Magnus Hansson

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Handelshögskolan vid Örebro universitet

Profilsida: Magnus Hansson

E-post:

Telefon: 019 303971

Rum: N3029

Magnus Hansson

Ansvarig: Samverkan kring nya lärmiljöer

Anna-Eva Olsson

Tjänstetitel: Projektsamordnare Organisation: Universitetskansliet

Profilsida: Anna-Eva Olsson

E-post:

Telefon: 019 301053

Rum: A1110

Anna-Eva Olsson