This page in English

Nya lärmiljöer

En bild med tre överlappande  cirklar med bilder på lärmiljö F130, F139 och F147

Syftet med delprojektet ”Nya lärmiljöer" är att utveckla universitetets lärmiljöer så att universitetet kan erbjuda utmanande utbildning i stimulerande lärmiljöer och möjliggöra ett högkvalitativt och innovativt utbildningsinnehåll som svarar mot framtida kompetensbehov. Lärarstudenternas lärmiljöer är i fokus, men delprojektet syftar även till att utveckla universitetets samtliga lärmiljöer.

Delprojektet är ett omfattande projekt som innefattar flera olika aspekter av lärmiljöer och förutsättningar för att skapa och utveckla dessa vid Örebro universitet. Projektet bygger bland annat på Örebro universitets vision om att bidra till en kunskapsbaserad samhällsutveckling och en konkretisering av universitetets pedagogiska grundsyn.

Delprojektets mål

Målet med delprojektet är att

  • utveckla lärarstudenternas och andra studenters lärmiljöer
  • öka inslagen av fokus på framtida kompetenser, specifikt i lärarutbildningen men även i andra utbildningar
  • skapa fungerande strukturer för samverkan mellan de parter som ansvarar för dessa frågor på universitetet.
Bild på lärosal F139

F139 - röda rummet

Läs mer om den flexibla lärmiljön F139 med 20-36 platser i Forumhuset.

Bild på lärmiljö F147

F147 - gula rummet

Läs mer om den flexibla lärmiljön F147 med 20-36 platser i Forumhuset.

Kartbild över campus med markerad plats för Learning Lab

Learning Lab

Läs mer om hur rum, pedagogik och teknik kan utveckla framtidens lärmiljöer.

Film om lärmiljöerna F139 och F147

Delprojektledare

Magnus Hansson

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Handelshögskolan vid Örebro universitet

Profilsida: Magnus Hansson

E-post:

Telefon: 019 303971

Rum: N3029

Magnus Hansson

Teamledare Learning Lab

Anna-Eva Olsson

Tjänstetitel: Projektsamordnare Organisation: Universitetskansliet

Profilsida: Anna-Eva Olsson

E-post:

Telefon: 019 301053

Rum: A1110

Anna-Eva Olsson