Övningsskola 2.0

Syftet med delprojektet Övningsskola 2.0 är att öka integrationen mellan teori och praktik i lärarutbildningen genom att utveckla de verksamhetsförlagda momenten och fördjupa samverkan med regionens förskolor och skolor. Detta delprojekt är under utveckling och mer information om innehåll och arbetsgrupper kommer inom kort.

Arbetet i delprojektet kommer att bedrivas i tre arbetsgrupper:

  • Kompetensutveckling för VFU-handledare
  • Vidareutveckling av modeller för samverkan
  • Utveckling av kopplingen mellan campusförlagda och verksamhetsförlagda kurser

 

Ansvarig

Anna-Lova Rosell

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Profilsida: Anna-Lova Rosell

E-post:

Telefon: 019 303638

Rum: F3224

Anna-Lova Rosell