Digitalt undersökande i förskolans undervisning

Projektet beviljades utvecklingsmedel 2020.

Digitalt undersökande i förskolans undervisning – hur kan det gå till? 

Projektansvarig är Karin Alnervik i samverkan med Leklustans förskola, Örebro kommun.