Multilingual support for newly arrived adult migrants in ‘Swedish for immigrants’ learning environments

Projektet genomförs i samverkan med Campus Risbergska i Örebro kommun.

Projektet beviljades forskningsmedel våren 2019.

Projektansvarig är Oliver St John, Örebro universitet.