Rörelseförståelse för nyanlända flickors deltagande och måluppfyllelse i skolämnet idrott och hälsa

Projektet genomförs i samverkan med Alléskolan i Hallsbergs kommun.

Projektet beviljades forskningsmedel våren 2019.

Projektansvarig är Marie Öhman, tillsammans med Susanna Geidne och Karl Jansson, och samverkan sker med Alléskolan i Hallsberg.