Kollegiala strukturer och kollaborativt lärande

Projektet genomförs i samverkan med förskoleverksamheterna i Askersunds kommun.

Detta projekt har två sammanflätade syften:

  1. att utveckla kollektiv samverkan som därmed ska skapa möjligheter för kollegialt lärande inom olika grupper i kommunen
  2. att utveckla en möjlig samverkansmodell mellan lärosäte och förskolans aktörer.

Modellen har jag valt att kalla asynkron digital dialog. Asynkron digital dialog innebär att kommunikationsmöjligheter kan skapas tidsmässigt oberoende av varandra. Det betyder att vi genom att använda digitala verktyg kan föra en dialog mellan lärosäte och förskolans praktik eller mellan förskolans olika aktörer. Tiden för samverkan blir därmed inte avgörande och därför blir dialogen asynkron. Förskolans aktörer håller dessutom på att utveckla modellen genom att använda det egna inspelade materialet för kvalitetsutveckling

Ansvarig forskare: Karin Alnervik