Kollegialt lärande som praktik

Projektet genomförs i samverkan med Saltängsskolan och Centralskolan i Laxå kommun.

På två av skolorna i Laxå kommun pågår under 2020 och 2021 ett projekt som är både verksamhetsutveckling och forskning. I syfte att utveckla verksamheten arbetar lärarna i lärargrupper där målet är att utveckla undervisningen med hjälp av en modell för kollegialt lärande som utvecklats i ett tidigare forskningsprojekt där forskare på universitetet samarbetade med en skola i Örebro kommun.

Sex lärare leder olika grupper av lärare som träffas regelbundet för att först identifiera något i undervisningen som de vill utveckla och sedan arbeta för att komma framåt och utveckla sin undervisning. De sex lärarna går samtidigt kursen Att leda lärares kollegiala lärprocesser på universitetet med målet att utvecklas i sina roller som ledare för det kollegiala arbetet. Tillsammans med forskaren Erik Andersson undersöker dessa sex lärare samtidigt utmaningar som det kollegiala arbetet innehåller.

Detta forskningsprojekt har som syfte att identifiera utmaningar som lärledare kan ställas inför och utveckla verktyg för att möta dem. Kunskap om vilket stöd ledare för kollegiala lärprocesser kan behöva är viktigt för både skolverksamhet och forskning om kollegiala lärprocesser

Ansvarig forskare: Erik Andersson