Mixed Ability in English Classes: Ideals, Realities and Solutions

Projektet genomförs i samverkan med Alléskolan i Hallsbergs kommun och Viktoriaskolan i Örebro kommun.

Projektet beviljades medel våren 2019.

Projektansvarig: Joseph Siegel