Processer för kollegialt lärande i matematik

Projektet genomförs i samverkan med Klockarhagsskolan i Hällefors kommun.

På Klockarhagsskolan i Hällefors kommun pågår ett verksamhetsutvecklingsprojekt där lärarna vill använda kollegialt arbete för att utveckla undervisningen i matematik. De planerar att använda en modell för kollegialt lärande som utvecklats i ett tidigare forskningsprojekt där forskare på universitetet samarbetade med en skola i Örebro kommun.

En av lärarna på Klockarhagsskolan deltar i universitetskursen Att leda lärares kollegiala lärprocesser med målet att utvecklas i sin roll som ledare för det kollegiala arbetet. I arbetet som startade hösten 2020 undersöker lärarna tillsammans med forskarstudenten Frida Harvey hur ett inifrån drivet kollegialt lärande kan genomföras och etableras. Studien ingår i Fridas avhandlingsprojekt.

Ansvarig forskare: Frida Harvey