Vardagsarbete i förskolan - yrkesroller i förskolan

Projektet genomförs i samverkan med ett rektorsområde i Lindesbergs kommun.

Projektet tar sin utgångspunkt i förskolans läroplan och syftar till att studera hur yrkesverksamma i förskolan beskriver sitt pedagogiska arbete mot bakgrund av vissa aspekter i förskolans läroplan. Pedagogerna samtalar om sitt vardagsarbete utifrån följande frågor: Var är vi?, Vart är vi på väg? och Hur kommer vi dit vi har tänkt? Fokus för projektet är pedagogernas beskrivningar av ansvarsfördelning, yrkesroller och professionell yrkesutövning.  

Ansvarig forskare: Ingrid Granbom