RUC - Regionalt utvecklingscentrum

RUC – Regionalt utvecklingscentrum ansvarar för det regionala perspektivet i Örebro universitets ULF-arbete.

RUC har en upparbetad regional infrastruktur med nära kontakt med länets skolchefer, skolledare och lärare. Inom ramen för ULF och dess samtliga koordinatorsinriktningar matchar RUC samman förskolor och skolor med forskare för dialog och initial projektsamordning.

Det regionala perspektivet är väsentligt i Örebro universitets ULF-arbete, då vi menar att resurserna bör nå så många av regionens barn och elever i förskola och skola som möjligt. Därför bygger vi tillsammans långsiktigt hållbara regionala samverkande strukturer för praktiknära forskning.

Kontakt

Urban Haglind

Tjänstetitel: Verksamhetsutvecklare Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Profilsida: Urban Haglind

E-post:

Telefon: 019 303043

Rum: F2261

Urban Haglind