Utlysningar

Gul post-it-lapp med bild på tecknad glödlampa som lyser

Här kan du läsa mer om utlysningar av medel för praktiknära forskning.

Nästa utlysning 

Just nu pågår inte någon utlysning. Vi uppdaterar den här sidan när nästa utlysningsperiod är beslutad.

Vill du veta mer?

Här kan du läsa mer om praktiknära forskning inom ramen för ULF-avtal (Utbildning, Lärande, Forskning). 

Läs mer om ULF-avtal

Under 2021 har följande projekt beviljats medel för praktiknära forskning:

Designad undervisning med digitala och kreativa verktyg kopplat till lärmiljön – att gå från utforskande till att bepröva

Projektansvarig är Karin Alnervik, Örebro universitet. Projektet är en fortsättning på ett tidigare projekt mellan Örebro universitet och Leklustans förskola, Örebro kommun.

Tillgänglig lärmiljö i gymnasiesärskolan  

Projektansvarig är Anna Öhman, Örebro universitet. Projektet kommer att utföras i samverkan mellan Örebro universitet och Tullängsgymnasiet, Örebro kommun.

Sentence Composition: A Development Project

Projektledare är Claire Hogarth, Örebro universitet. Projektet kommer att utföras i samverkan mellan Örebro universitet och Västra Engelbrektsskolan, Örebro kommun samt med Lapplands gymnasium, Gällivare.

Beviljade utvecklingsmedel 2020

Under hösten 2019 gjordes en utlysning av utvecklingsmedel inom ramen för ULF. Utlysningen gick ut till samtliga institutioner inom universitetet samt till regionens skolhuvudmän. Totalt kom det in fyra ansökningar, varav tre beviljades medel i januari 2020:

Samverkan om elevhälsofrågor – ett praktiknära projekt mellan Örebro universitet och Örebro kommun

Projektansvarig är Charlotta Pettersson, Örebro universitet i samverkan med Socionomprogrammet på Örebro universitet och med Örebro kommun.

Digitalt undersökande i förskolans undervisning – hur kan det gå till?

Projektansvarig är Karin Alnervik, Örebro universitet i samverkan med Leklustans förskola i Örebro kommun.

Dans för, av och med yngre barn

Utvecklandet av en modell för jämställd dansundervisning för 1-3-åringar i förskolan som innefattar användandet av digitala verktyg. Projektansvarig är Sara Frödén, Örebro universitet i samverkan med Mariebergs förskola i Örebro kommun.

Beviljade forskningsmedel 2020

I mars 2020 skedde en ny utlysning av forskningsmedel för praktiknära forskning inom ramen för ULF-avtalet. Totalt kom det in fem ansökningar, varav tre beviljades medel:

Flerspråkigt stöd för vuxna nyanlända inom SFI

Projektansvarig är Oliver St John, Örebro universitet. Projektet kommer att utföras i samverkan med Campus Risbergska skolan i Örebro kommun. Projektet är en fortsättning på ett tidigare projekt som beviljats medel inom ULF.

Från fötter till betyg – rörelseförståelse för nyanlända flickors aktiva deltagande och måluppfyllelse i skolämnet idrott och hälsa

Projektledare är Marie Öhman, Örebro universitet. Projektet kommer att utföras i samverkan med Alléskolan i Hallsbergs kommun. Projektet är en fortsättning på ett tidigare projekt som beviljats medel inom ULF.

Svensklärare reflekterar: språkideologier i text och rum på högstadiet

Projektledare är Daroon Yassin Falk, Örebro universitet. Projektet kommer att utföras i samverkan med Gumaeliusskolan i Örebro kommun.

Under våren 2019 gjordes en utlysning om samverkan kring praktiknära forskning inom ramen för försöksverksamheten med ULF-avtal. Tre projekt beviljades medel i den första utlysningen:

Rörelseförståelse för nyanlända flickors deltagande och måluppfyllelse i skolämnet idrott och hälsa

Projektansvarig är Marie Öhman, Örebro universitet tillsammans med Susanna Geidne och Karl Jansson, och samverkan sker med Alléskolan i Hallsbergs kommun.

Multilingual support for newly arrived adult migrants in ‘Swedish for immigrants’ learning environments

Projektansvarig är Oliver St John, Örebro universitet och samverkan sker med Campus Risbergska i Örebro kommun.

Mixed Ability in English Classes: Ideals, Realities and Solutions

Projektansvarig är Joseph Siegel, Örebro universitet och samverkan sker med Alléskolan i Hallsbergs kommun och Viktoriaskolan i Örebro kommun.

Kontakt för utlysningar

Ann Öhman

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Profilsida: Ann Öhman

E-post:

Telefon: 019 303106

Rum: F3209

Ann Öhman

Koordinator för utlysningar

Inget resultat