This page in English

Digital kompetens (vilande)

Syftet med delprojektet "Digital kompetens" är att det ska bidra till att lärarutbildningen vid projektavslut ska kännetecknas av ett högkvalitativt och innovativt utbildningsinnehåll. Delprojektet startade hösten 2018 och leds av enheten för universitetspedagogik, IKT och lärande (PIL). Resultatet av delprojektet kommer att mynna ut i att en digitaliseringsstrategi skrivs fram. Strategin ska vara ett stöd för att undervisningen ska utvecklas med stöd av digital kompetens och för att ett interaktivt lärande ska utgöra ett naturligt inslag i lärarutbildningen.

Arbetet i delprojektet inleds med att kartlägga på vilket sätt digital kompetens behandlas i den nuvarande utbildningen, samt vilka önskemål om digital utveckling som redan finns. Parallellt med detta arbete kommer delprojektet att undersöka vilka behov av digital kompetens hos kommande medarbetare som skolverksamheten i Örebro kommun har.

Begreppet digital kompetens har flera ingångar och ytterligare en arbetsuppgift för delprojektet är att ringa in vad digital kompetens är för en lärare och vad det kommer att få för betydelse för utbildningen. Detta arbete handlar om att ta del av aktuell forskning inom området, men också att vara lite framtidsspanare för att förhoppningsvis kunna arbeta med en hållbar digital kompetens inom lärarutbildning.

Kontakt

Petronella Ekström

Tjänstetitel: Pedagogisk utvecklare Organisation: Universitetskansliet

Profilsida: Petronella Ekström

E-post:

Telefon: 019 301422

Rum: L2116

Petronella Ekström

Blogginlägg - Digital kompetens