Lars Haikola

Lars Haikola är sedan 2019 ordförande i styrelsen för Örebro universitet.

Han har lång erfarenhet av ledningspositioner inom svensk högskola, senast som universitetskansler 2011–2014. Åren 1995–1998 var han rektor för Lärarhögskolan i Malmö. Han har också fungerat som utredare på Regeringskansliet, bland annat i utredningen Stödet till utbildningsvetenskaplig forskning 2005. Lars är i grunden docent i religionsfilosofi vid Lunds universitet.