Medverkande på konferensen

Mikrofon i förgrunden och publik i bakgrunden

Här kan du läsa mer om våra medverkande på konferensen.

15 mars

Lärarutbildning i samverkan

Nya lärmiljöer och nya kompetenser

 • Ann Öhman Sandberg, introduktion av tematiskt spår
 • Anna-Eva Olsson och Magnus Hansson, Flexibla och hybrida rum – arbetet med utvecklingen av nya lärmiljöer
 • Marcus Samuelsson och Anja Thorsten, Virtuell praktik – nytt sätt att träna på att leda undervisning                   
 • Josefine Karlsson, Carina Hellström och Ewa Wikström, Digital läskompis del 1 – om det pedagogiska samarbetet bakom nytt verktyg i skolan               
 • Josefine Karlsson, Staffan Larsson och Elias Selinder, Digital läskompis del 2 – om det tekniska samarbetet bakom nytt verktyg i skolan                       
 • Ingrid Hedin Wahlberg, Estetiska lärprocesser i förskolan                         

Praktiknära forskning i förskola

 • Karin Alnervik, introduktion av tematiskt spår
 • Sara Frödén, Forskarens olika roller i praktiknära forskning – expert eller medforskare?
 • Martina Norling, Ingela Boman, Maria Bobeck, Sonia Albayrak och Linda Alan,
  Boken som verktyg för samarbete i en mångkulturell förskola                        
 • Anne Lillvist, Etiska dilemman – om utmaningar och strategier i praktiknära forskning = INSTÄLLT
 • Linnea Berntsson, Mia Derenbäck och Malin Hörlin Andersson, Larvigt lärorikt med digitalt och analogt
 • Karin Alnervik, Sara Frödén, Anne Lillvist, Martina Norling och Hanna Thuresson,
  Förskoleforskare funderar – om engagemang för och utmaningar med praktikutvecklande forskning

Praktiknära forskning i skola

 • Inger Eriksson, introduktion av tematiskt spår
 • Oliver St John och Julia Myllylä, Flerspråkigt stöd genom språkstödjare - från utmaningar till utvecklingsmöjligheter
 • Anders Björkvall, Eric Borgström och Daroon Yassin Falk, Språkideologi och svenskundervisning på högstadiet – modell för svensklärares reflektioner
 • Lisa Broadley, Maria Wahlström och Ida-Lie Heljeberg,
  Motorik och hälsa – en praktisk stödstuga för nyanlända flickor
 • Erik Andersson, Kollegialt lärande för skol- och undervisningsförbättring
 • Andreas Bergh, Anette Bagger och Eva Hultin, Tidskriften Utbildning & Demokrati och dess relevans för lärarutbildningen                      

Utbildning för Agenda 2030

 • Johan Öhman, introduktion av tematiskt spår
 • Ásgeir Tryggvason, Undervisning om hållbar utveckling
 • Jonas Edlund, Mårten Persson, Jonas Langell, Camilla Hansén m.fl.,
  Hållbar utveckling i skolan – om att skapa ett didaktiskt friutrymme                        
 • Johanna Björklund och Sara Frödén, Skolmåltiden – nav i lärande för hållbar utveckling                          
 • Jonas Ålander och Sofia Österborg Wiklund,
  En internationaliserad lärarutbildning – möjligheter och utmaningar                       
 • Susanne Sundquist, Internationella möjligheter – hur informerar vi för att öka intresset?

16 mars

Anne Bamford

Keynote speaker: Anne Bamford

Professor Anne Bamford, strategisk chef för utbildningsfrågor i London, föreläser om samverkan mellan lärarutbildning och skolverksamhet.

Viv Ellis

Keynote speaker: Viv Ellis

Viv Ellis, professor och dekan vid Monash University i Melbourne, Australien, föreläser om visioner och möjligheter för morgondagens lärarutbildningar.

Ann-Sofie Jägerskog

Moderator: Ann-Sofie Jägerskog

Moderator är Ann-Sofie Jägerskog. Hon är lektor och forskare vid Stockholms universitet, där hon disputerade i ämnesdidaktik 2020.