Program för konferensen

Texten PROGRAM i mitten på bilden som visar två studenter vid bord med lap-top och gula lampor i taket

Nu är programmet klart för konferensen "Framtidens lärarutbildning - erfarenheter och visioner"den 15-16 mars 2022.

Under två dagar erbjuder vi föreläsningar, workshoppar och paneldebatter om utmaningar och möjligheter med lärarutbildning i samverkan med olika parter.

Konferensprogram för dag 1 och dag 2.pdf

Inriktning och målgrupp

Den första konferensdagen är inriktad på utmaningar, möjligheter och visioner med svensk lärarutbildning i samverkan med skolhuvudmän och andra samverkansparter. Målgruppen för dag 1 är främst skolhuvudmän, skolledare, yrkesverksamma förskollärare/lärare, lärarutbildare, lärarstudenter, politiker och andra med intresse av utveckling av lärarutbildning och skolverksamhet. 

Den andra konferensdagen är inriktad på utmaningar, möjligheter och visioner med svensk lärarutbildning i samverkan med andra lärosäten med såväl nationell som internationell styrning. Målgruppen för dag 2 är främst verksamma på svenska lärosäten med lärarutbildning samt politiker, myndigheter, fackförbund och andra med intresse av utveckling av lärarutbildning och skol- och förskoleverksamhet.

Program dag 1

15 mars

Läs mer om konferensens första dag här.

Program dag 2

16 mars

Läs mer om konferensens andra dag här.