Program 15 mars

Program dag 1

Nu är programmet klart för konferensens första dag den 15 mars.

Föreläsning av Anne Bamford

Dagen inleds med en föreläsning av professor Anne Bamford, strategisk chef för utbildningsfrågor vid City of London Corporation, England. Hennes föreläsning “How can teacher education and schools collaborate to develop future education and skills?” ska inspirera till fortsatta diskussioner under de följande passen. Efter föreläsningen kan du delta på olika pass i fem tematiska spår. 

Programöversikt och fem tematiska spår

Under dagen erbjuder vi olika pass i fem tematiska spår. Du kan välja att följa ett spår under hela dagen eller att delta på de pass som intresserar dig. Varje spår inleds av en föreläsare som ramar i temat. Läs mer om föreläsarna, spåren och tiderna för de valbara passen nedan.

Konferensprogram för dag 1 och dag 2.pdf

Dag 1

8.30–8.50       
Gemensam uppstart med rektor Johan Schnürer och projektledare Ann Öhman Sandberg​
Moderator: Ann-Sofie Jägerskog

8.50–9.50       
Keynote speaker: Anne Bamford
How can teacher education and schools collaborate to develop future education and skills?             

9.50–10.10      PAUS

10.10–10.40   
Introduktionsföreläsningar inom fem tematiska spår

10.50–11.30   
Valbara pass inom fem tematiska spår

11.40–12.20   
Valbara pass inom fem tematiska spår

12.20–13.20    LUNCH

13.20–14.00   
Valbara pass inom fem tematiska spår

14.10–14.50   
Valbara pass inom fem tematiska spår

14.50–15.10    PAUS

15.10–15.50   
Valbara pass inom fem tematiska spår

16.00–16.30   
Gemensamt avslut med summering

16.30–17.00
Eftersnack

Med reservation för ändringar.

Anne Bamford

Keynote speaker: Anne Bamford

Professor Anne Bamford, strategisk chef för utbildningsfrågor i London, föreläser om samverkan mellan lärarutbildning och skolverksamhet.

Ann-Sofie Jägerskog

Moderator: Ann-Sofie Jägerskog

Moderator för dag 1 är Ann-Sofie Jägerskog. Hon är lektor och forskare vid Stockholms universitet, där hon disputerade i ämnesdidaktik 2020.