Program 15 mars

Program dag 1

Här kan du läsa mer om programmet för konferensens första dag den 15 mars. Informationen uppdateras kontinuerligt fram till konferensstarten.

Inriktning och teman

Den första konferensdagen är inriktad på utmaningar, möjligheter och visioner med lärarutbildning i samverkan med skolhuvudmän och andra samverkansparter i regionen och på universitetet.

Du kommer att få veta mer om exempelvis följande teman:

  • praktiknära forskning i förskola och skola
  • lärarutbildning i samverkan
  • nya lärmiljöer och framtidskompetenser
  • undervisning om Agenda 2030.

Dessutom erbjuder vi föreläsningar om bland annat forskningsbaserat lärande, utbildning på vetenskaplig grund och internationalisering.

Du får också möjligheter till diskussion och interaktivitet med föreläsare och deltagare om olika lärarutbildningsrelevanta ämnen.

Målgrupp

Målgruppen för dag 1 är främst skolhuvudmän, skolledare, yrkesverksamma lärare, lärarutbildare, lärarstudenter och andra personer inom verksamheter som arbetar med fortbildning inom skola. Konferensens första dag vänder sig även till regionala och lokala skolpolitiker samt andra lokala samverkansaktörer.