Program 16 mars

Program dag 2

Här kan du läsa mer om programmet för konferensens andra dag den 16 mars. Informationen uppdateras kontinuerligt fram till konferensstarten.

Inriktning och teman

Den andra konferensdagen är inriktad på utmaningar, möjligheter och visioner med lärarutbildning i samverkan med andra lärosäten med såväl nationell som internationell styrning.

Du kommer att få veta mer om exempelvis följande teman:

  • verksamhetsutveckling inom lärarutbildning
  • nya lärmiljöer och framtidskompetenser
  • internationalisering och interkulturalitet
  • praktiknära forskning i förskola och skola.

Dessutom erbjuder vi en paneldebatt med sakkunniga inom skola och lärarutbildning. Du får också möjligheter till diskussion och interaktivitet med föreläsare och deltagare om olika lärarutbildningsrelevanta ämnen.

Målgrupp

Målgruppen för dag 2 är främst verksamma på andra lärosäten med lärarutbildning i Sverige och andra länder i Norden samt myndigheter och fackförbund. Konferensens andra dag vänder sig även till nationella politiker, nationella beslutsfattare och andra samverkansaktörer.