Integration mellan teori och praktik

Framtidens lärarutbildning är en strategisk satsning vid Örebro universitet med syfte att utveckla en lärarutbildning av hög kvalitet som svarar mot både nuvarande och framtida behov. Visionen är att skapa en utmanande lärarutbildning i stimulerande lärmiljöer som lockar motiverade studenter. Projektet har fyra mål. Här presenteras mål A och de delprojekt som huvudsakligen arbetar för integration mellan teori och praktik.

Mål ABild 1 FLUT hemsida.jpg

Lärarutbildningen är en akademisk professionsutbildning med god integration mellan teori och praktik.

Delprojekt

Dessa delprojekt har sin tyngdpunkt i arbetet med integration mellan teori och praktik:

Adjungerade adjunkter

Samverkan för att främja skolnärvaro

Övningsskola 2.0